สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พรวิศวะ ทูลลิ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

10/22 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

Tel. 02-337-6526-7, 708-7031-2 Fax. 02-337-6432 , 708-7033 E-Mail : pornvisawa@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณทวีป คงเทียน
2. คุณสมพร คงเทียน
3. คุณเสกสรรค์ คงเทียน

ผลิตภัณฑ์

PRECISION JIG & FIXTURES , PRECISION MACHINED PART FABRICATION & WELDING FACILITIES

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 104


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก