สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

111/1 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

Tel. 038-571-700-2 Fax. 038-571-698-9

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนพพร วีรพร
2. คุณประสิทธิพร ทองแฉล้ม
3. คุณสรรชัย บุญทวีกิจ

ผลิตภัณฑ์

ล้อแม็กซ์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 480


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก