สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

656 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel. 02-913-0500-3 Fax. 02-587-8979 E-Mail: vcs@vcsthai.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอภิชาต อริยโชติมา
2. คุณยงยุทธ กมลาศ
3. คุณเกรียงศักดิ์ พิมจันทร์

ผลิตภัณฑ์

ซ่อมและผลิตเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ เช่น เครื่องดัดไฮโดรลิค

ทุนจดทะเบียนบริษัท

8 ล้าบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก