สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

176/1 ,1480 ม.1 ถ.สุขุวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

Tel. 02-387-0062 ,02-703-7880-1 Fax. 02-387-0306,02-703-7882 E-Mail:mkttan@cwt.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนารี ไชยธีรัตต์
2. คุณวีระพล ไชยธีรัตต์
3. คุณบุญชาย ชัยวรโสภณ

ผลิตภัณฑ์

หนังทำเบาะรถยนต์สำเร็จรูป , เฟอร์นิเจอร์ ,ของเล่นสุนัข

ทุนจดทะเบียนบริษัท

225 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1011


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก