สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.เอส.อีควิปเมนท์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

80 ซ.จุฬา 26 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel. 02-294-7268-9 Fax. 02-294-7270

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกัมพล สุชัยพร

ผลิตภัณฑ์

เฟืองเกียร์รถ เกียร์ปะข้าง (พี.ที.โอ.)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 แสนบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 13


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก