ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดทำวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard)

  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

จัดทำโครงการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 4 สาขาอาชีพ คือ

1. ช่างเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะร้อน
2. ช่างเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน
3. ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก
4. ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 26 กันยายน 2558 – 19 กันยายน 2559
04-25-2016 Post by TAPMA