สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

3/3 ม.1 ถนนพิมพาวาส ต.พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

Tel. 038-570-400 Fax. 038-570-403 E-Mail: surapong@teamplasgroup.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล
2. คุณพงศกร อติชาดศรีสกุล
3. คุณณัฐกร อติชาดศรีสกุล

ผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติกคอมปาวนด์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

40 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 90


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก