สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น11 ถนนพระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-632-9112-3 Fax. 02-632-9114 E-Mail: sales_th@isidsea.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. K.Satoru Ota
2. K.Benjamas Suksiripong
3. K.Methacha Sintharattana

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการด้านซอฟแวร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

8 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 20


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก