สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

90/19 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ถ.บางนาตราดกม.36 ต.บางวัวอ.บางปะกงฉะเชิงเทรา 24180
Tel : 038-571-990-9 Fax : 038-522-371 อีเมลล์ : E-Mail:malee@cmwt.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณมาลี  ลิขิตพงศ์ไพศาล
2. คุณสุรพล  เจิมเฮงเจริญ
3. คุณทัยทัต  กองวิมาน

ผลิตภัณฑ์

กะทะล้อเหล็ก

ทุนจดทะเบียนบริษัท

492 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 32% - ต่างชาติ 68%

จำนวนพนักงาน

รวมพนักงานทั้งสิ้น 401


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก