สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1/1 ม.7 ถนนบางคูวัด ต.บางควัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000

Tel. 02-976-5290-9 Fax. 02-598-2332 E-Mail: cigroup@coilinter.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณรัตนกมล พุ่มเสนาะ
2. คุณจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม
3. คุณไพรินทร์ มูลดี

ผลิตภัณฑ์

แผงคอยล์ร้อน คอยล์เย็น คอยล์น้ำ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

482 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 539


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก