สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ธนาสตีลเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

69 ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-524-0857-60 ต่อ 119 Fax. 02-524-0861,02-986-5224 E-Mail: kunnigar410@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกรรณิการ์ เอี่ยมธนากุล
2. คุณนพพล เอี่ยมธนากุล

ผลิตภัณฑ์

ถังน้ำมัน,ที่วางยางอะไหล่,เฟรมการขนส่ง

ทุนจดทะเบียนบริษัท

8 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 70


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก