สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แสงประทีป ออโต้ซีท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1007 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-3607936 Fax.02-3607949 E-Mail: admin@sptautoseat.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุขุม วัชรโชคเกษม
2. คุณวิมลรัตน์ วัชรโชคเกษม
3. คุณกัญญ์จุฑา วิภากรวิทย์

ผลิตภัณฑ์

ลวดเหล็ก,ท่อ,แผ่นเหล็กขึ้นรูป,สปริง s shape,เชื่อมประกอบโครงเหล็ก

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 267


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก