สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

32/3 ม.7 ถ.พระรามที่2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-812597-600 Fax. 034-812567 E-Mail: adireg@sti-th.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอดิเรก พันธิสุนทร

ผลิตภัณฑ์

เรือนไมล์, ข้อต่อสายไฟ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

30 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 507


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก