สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

569 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-738-1420-1 Fax. 02-738-1422 E-Mail: sm@smartmanufacturing.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพบพงศ์ เลิศชยานันท์
2. คุณสิทธิชัย เลิศชยานันท์
3. คุณอรรถพร มุสิกะโสภณ

ผลิตภัณฑ์

รับผลิตชิ้นส่วนโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

15 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 105


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก