สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

สำนักงานผู้แทน ซิค พีทีอี แอลทีดี (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

100/18 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 12A ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel. 02-645-0009 Fax. 02-645-0010 E-Mail: marcom,th@sick.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณลิม ชิว คิยอง,รอนนี่

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการแนะนำสินค้าประเภทตรวจจับสัญญาณ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 7


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก