สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ยูไนเต็ด แฟคตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

132 ม.7 ถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110

Tel. 02-431-0009 Fax. 02-813-8059 E-Mail: contact@unitedfactory.net

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกัลป์นนท์ ศรีวรสิญจน์
2. คุณกฤษฎิ์ศศิ ศรีวรสิญจน์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตสายประกอบรถมอเตอร์ไชค์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

3 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 69


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก