สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซิดโก้ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

1023 อาคารทีพีเอส ชั้น 4 ซ.17-19 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-717-8175-6 Fax. 02-717-8173 E-Mail: sidco96@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Mr.Mohamed Elamekki
2. Khun Yahia Elmakki

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย Manufactured parts Truck Parts,Oil Seals, Shafts,Washers,Nuts,Brackets,Lamps,Fan Blades, Caps,O-Rings,Air-Steering repairkit. (SIDCO)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

6 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 7


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก