สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พาราโค้ท เอเชีย จำกัด (สาขาที่ 00001)

ที่อยู่ (Address)

348 ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

Tel. 02-634-2642, 038-575-757 Fax. 02-634-2642, 038-575-758 E-Mail: pcpasia@paracoat.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Mr.Rajesh Poddar
2. Mr.Vikas Kabra

ผลิตภัณฑ์

NVH & INSULATIONS, INTERIOR & TRIM PARTS AUTO ACCESSORIES

ทุนจดทะเบียนบริษัท

7.35 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 25


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก