สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท มาพาล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

2802 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-729-2512-3 Fax. 02-731-0779 E-mail: natthapong@mapalthailand.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณณัฐพงษ์ วชิรบงกช
2. คุณวิทยา โสตเนียม

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 40% - ต่างชาติ 60%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 13


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก