สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

700/153 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160

Tel. 038-214-051-4 Fax. 038-214-055 E-Mail: wichien.pre@ymp.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวิเชียร ปรียาวัฒนา
2. คุณมัลลิกา ชัยเดช

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ แม่พิมพ์ จิ๊ก

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1,436 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1079


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก