สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท บีเท็ค อิเลคทรอนิคส์ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

1/33-34 ม.7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

Tel. 02-443-1071-2 Fax. 02-446-6837 E-Mail: utth@lox1.loxinfo.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกรุงศรี เนตตะสูต

ผลิตภัณฑ์

ประกอบชุดสายไฟในรถยนต์และวงจรอีเลคทรอนิคส์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

3 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 30


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก