สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

335/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-337-2777 Fax. 02-337-2772 E-Mail: thanavit.h@thcolor.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธนวิทย์ เหมนิลรัตน์
2. คุณชนิตา เหมนิลรัตน์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายเม็ดสีและสารเติมแต่งที่ใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

15 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 100


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก