สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แปซิฟิค ออโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1/71 ซ.บุปผาบุรี ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-681-3746, 02-744-5054-5 Fax. 02-681-3748, 02-744-5056 E-Mail: chayanee@pacific.automotive.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชญาณี สุวรรณพิมลกุล

ผลิตภัณฑ์

จำหน่ายชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 6


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก