สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ยู.ที.ซี.เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

627/8-9 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Tel. 02-669-1890-1 Fax. 02-243-4422 E-Mail: utct@truemail.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอรุณรัตน์ ว่อง
2. คุณเพ็ญศิริ บุญย์โพธิกุล

ผลิตภัณฑ์

จำหน่ายอุปกรณ์ Electromics, Automotive, Motorcycle.

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 7


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก