สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด สาขาที่ 00001

ที่อยู่ (Address)

122/4 ม.1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-406-549 Fax. 034-406-048 E-Mail: info@zip1993.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเกวลิน ชาญชโลธร
2. คุณนิธิ จุติมงคลกุล
3. คุณภัทรพล ปัญญจเร

ผลิตภัณฑ์

ชุบโลหะชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิต Hanger ในการชุบ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 317


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก