สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

72/70 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-296-9300 Fax. 02-294-6222-3 E-Mail: narong.nimitmcngkol@skf.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณณรงค์ นิมิตรมงคล

ผลิตภัณฑ์

นำเข้าและจัดจำหน่ายตลับลูกปืน, ซีล ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง, Mechatronics, Lubrication Systems และบริการ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 7.65% - ต่างชาติ 92.35%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 136


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก