สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

227/7 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Tel. 02-375-5197 Fax. 02-732-1778 E-Mail: webmaster@elastomer-polymer.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์

ผลิตภัณฑ์

O-Ring&Seals, Pump&Valve,Automotive Rubber Parts, Silicon Compound&Parts.

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 100


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก