สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

152/8 ม.3 ถ.รังสิต ต.ธัญญบุรี อ.ธัญญบุรี ปทุมธานี 12110

Tel. 02-577-2350 Fax. 02-577-1705 E-Mail: piyanuch@teampcba.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปิยะนุช ฉัตรอมรรัตน์

ผลิตภัณฑ์

ประกอบแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

580 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 910


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก