สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 108-9 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-673-9502-9 Fax. 02-673-9689 E-Mail: pojchanant.pinthong@tatatechnologies.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณราเมธ อินเทวัฒน์
2. คุณสาหาเมด สุนิล

ผลิตภัณฑ์

สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ทุนจดทะเบียนบริษัท

35.267 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 40


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก