สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

801 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-329-5017 Fax. 02-186-9788 E-Mail: pichet@tbasia.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพิเชษฐ์ ประเสริฐอังกูร
2. คุณมัชฌุอร จิตรสำเริง
3. คุณพชรนันท์ วศินศรันย์กุล

ผลิตภัณฑ์

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เบาะ ผ้าเบาะ ถุงลมนิรภัย แผงประตู ไส้กรองน้ำมัน ฯลฯ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

728.08 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 252


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก