สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คอมเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

20 ซ.พัฒนาการ 67 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-320-5563 Fax. 02-320-5599 E-Mail: tiravisit@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเกียรติทรัพย์ ถิรวิศิษฎ์

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องผลิตจากไฮไดรทรีเตอร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

6.9 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 90% - ต่างชาติ 10%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 232


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก