สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

117,119,121,123,125 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel. 02-874-0405-7 Fax. 02-874-0408, 02-428-4432 E-Mail: skyelectric.th@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกมล ตั้งจิตรเพียร
2. คุณอจลา ตั้งจิตรเพียร

ผลิตภัณฑ์

นำเข้าเครื่องจักกลงานโลหะจากประเทศไต้หวัน พร้อมรับปรึกษา วางแผนการผลิตและจัดหาเครื่องจักรที่เหมาะสม พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเครื่องจักรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

3 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 20


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก