สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

18 ม.10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-529-5968-99 Fax. 02-529-5957-9 E-Mail: veravit@saleeind.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวีรวิธ วณิชยาลัย
2. คุณสมศักดิ์ พฤกษะวัน
3. คุณธนทร กิตติพนังกุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์โลหะสำหรับงานพลาสติก

ทุนจดทะเบียนบริษัท

309.7 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 271


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก