สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

10 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel. 035-287-491-4 Fax. 035-287-393

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณไชยพร นิ่มนวลผ่อง
2. คุณสุรชัย ตรีวิทยากรานต์

ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

12 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 58


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก