สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สินอนันต์ รับเบ้อร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

661 ม.3 ซ.ปิ่นมอญ ถ.ประชาอุทิศ-บ้านคลองสวน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Tel. 02-461-6060-1 Fax. 02-461-6268 E-Mail: sinanantrubber@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสิทธิชัย กริชพิพรรธ
2. คุณชวลิต จริยวัฒน์สกุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางแผ่นหุ้มล้อรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 49


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก