สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พี เอส ไดส์เซ็ท แอนด์ พาร์ท จำกัด

ที่อยู่ (Address)

273/6, 273/7 ม.6 ซ.สุขปราการ ถ.สุขสวัสดิ์-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Tel. 02-461-1627 Fax. 02-461-1987 E-Mail: sutee@psdiesset.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุธี เอี่ยมสะอาด
2. คุณปรีชานันท์ แก้วอำนาจ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 58


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก