สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

55/39/1 ม.13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-909-0320-5 Fax. 02-909-1293, 02-909-0326 E-Mail: chaikomol@ckb.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกนกรัตน์ ลือวรศิริกุล

ผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็น Holding Company โดย Joint venture กับผู้ผลิต ชิ้นส่วนซึ่ง Supply โดยตรง

ทุนจดทะเบียนบริษัท

699 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 53


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก