สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

275/2-3 ซ.บ้านบาตร ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

Tel. 02-222-5785 Fax. 02-226-1303 E-Mail: seksitt@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเสกสิทธิ์ ทวีผลเจริญ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตอุปกรณ์ประดับตกแต่งรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 94


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก