สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

119,298 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์92 (ส.ไทยเสรี2) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Tel. 02-425-8743-5 Fax. 02-425-8748 E-Mail: tapanon@sritongEC.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณฐปนนท์ สัจจะรัตนโชติ
2. คุณวัลภรณ์ วุฒิปัญญา
3. คุณสุจิตตา ประเสริฐศรี

ผลิตภัณฑ์

รับจ้างชุบโครเมี่ยมชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

8 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 258


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก