สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

69/22 ม.9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210

Tel. 02-810-2437-8, 8134613-4 Fax. 02-810-2438 E-mail: virayont@loxinfo.co.th imperialcable@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณศักดิ์ชาย วงศ์แจ่มเจริญ
2. คุณมาลีรัตน์ ธนาดำรงค์ศักดิ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตสายเคเบิ้ลทุกชนิด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

50 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 123


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก