สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอฟเอส ออโต้ พาร์ท จำกัด

ที่อยู่ (Address)

121/19 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170

Tel. 038-446-510-2 Fax. 038-446-513

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณณัฐกฤษ ธนาอภิวงศ์

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

25 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 14


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก