สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท มาสโปร แอมเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ (Address)

121/2 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ต.บางพระครู อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel. 035-364-155-7 Fax. 035-364-154 E-mail: mongkol@maspro-amtech.th.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณมิซึรุ โยชิกาว่า
2. คุณขวัญฤดี กำเหนิดสุข
3. คุณมงคล ยิ้มเปีย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนของรถ Hybrid Car คือ Invertors unit

ทุนจดทะเบียนบริษัท

55.4 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 126


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก