สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001)

ที่อยู่ (Address)

236 ซ.6 ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

Tel. 044-277-216, 081-876-5274 Fax. 044-277-216 E-Mail: keing.ktv@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณยุทธนา ถิระปรารมณ์
2. คุณโสภาพรรณ ถิระปรารมณ์
3. คุณโสวรรณา ภาคย์ธารากุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตอะไหล่ต่างๆ เช่น STEEL, BAR, PIPE BEANK, กระทะล้อ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

3.5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 89


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก