สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อาร์ แอนด์ เอ็น โค้ตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

349 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-706-5556, 02-317-9136 Fax. 02-706-5557 E-mail: garandn@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณยุทธนา อินทรแสง
2. คุณมยุรี อินทรแสง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 31


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก