สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไทยโปรไฟล์ อินเตอร์พลาส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

6/9 ม.6 ซ.วิรุฬราษฎร์ ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

Tel. 02-429-4581-2 Fax. 02-429-4586 E-Mail: surat.wit@thaiprofile.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธนาวุฒิ ฉินกมลทอง
2. คุณสุรัติ วิทยาการโกวิท

ผลิตภัณฑ์

Manufacturer of Plastic and Thermoplastic Compound Extrusion Product

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 41


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก