สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

1858/75-76 ชั้น 16 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. 02-751-4050 Fax. 02-751-4048 E-Mail: marketing.th@tuv-nord.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนัฐชานันท์ จิวะมาวิน

ผลิตภัณฑ์

Certified Body for Automotive Parts. บริการรับรองมาตรฐานสากล สำหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 53.40% - ต่างชาติ 46.60%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 45


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก