สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไอ-มาร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

507/321 ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-674-1383 Fax. 02-674-1384 E-Mail: kreingsakp@imarksolutions.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเกรียงศักดิ์ พร้อมนฤฤทธิ์
2. คุณนิภาพรรณ วุฒิศิลป์

ผลิตภัณฑ์

เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง I-MARKING & LASER MARKING

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 5


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก