สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คอมกราฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

662/47-48 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-293-0211 Fax. 02-293-0212, 02-293-0216 E-Mail: info@comgraph.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุขพัฒน์ นิยมไทย
2. คุณมณฑาทิพย์ พิพัฒน์นัดดา
3. คุณวสันต์ ธนทรัพย์สมบุญ

ผลิตภัณฑ์

จัดทำซอร์ฟแวร์สำหรับออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

12 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 40


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก