สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1/101 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-490-335-6 ,034-829-181-2 Fax. 034-829-183 E-Mail:ekcofg@cscoms.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
2. คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
3. คุณไมตรี เศษรักษา

ผลิตภัณฑ์

ปั้มชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ(ร้อน) ,ผลิตลูกหมากรถยนต์ , คุณภาพ "JET" ของไทย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

30 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 102


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก