สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

52/2 ม.2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

Tel. 035-514-222 Fax. 035-514-234 E-Mail: rujipha@cncd-tex.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย
2. คุณรุจิภา สกุลฎ์โชคนำชัย
3. คุณวีรพล เตชะผาสุขสันติ

ผลิตภัณฑ์

ทำแม่พิมพ์โลหะและปั้มชิ้นส่วนรถยนต์ CHECKING FIXTURE แม่พิมพ์พลาสติก

ทุนจดทะเบียนบริษัท

100 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 149


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก